S kvalifikací instruktora IDEA se dostaneš na profesionální úroveň. Patříme k nejlepším na světě, staň se i ty jedním z nás!
PŘEDPOKLADY
Školení pro instruktory

Ukončená kvalifikace Dive Master/ DiveCon / CMAS 3hvězdičkový potápěč podle standardů RSTC nebo CMAS.

Zjistit více

Přechod

Zjistit více

IDEA
Open Water
Instructor

Opravňuje tě ke školení Open Water Diver.

Jako instruktor IDEA Open Water máš tato oprávnění k převzetí:
Open Water Diver
1 Star Diver

Podrobnosti podle oprávnění (viz Specializované kurzy)

IDEA
Advanced

Instructor

Opravňuje tě ke školení až do úrovně Advanced Open Water Diver.

Open Water Diver
IDEA 1 Star Diver
Advanced Open Water Diver

IDEA 2 Star Diver
Deep Diver

Podrobnosti podle oprávnění (viz Specializované kurzy)

IDEA
Scuba
Instructor

Opravuje tě ke školení až po úroveň Assistant Instructors.

Jako IDEA Scuba Instructor máš tato oprávnění k převzetí:
IDEA Open Water Diver
IDEA Dive Medic 
IDEA Advanced Open Water Diver
IDEA 3 Star Diver
IDEA Deep Diver
IDEA Advanced Deep Diver
IDEA Rescue Diver
IDEA Divemaster
IDEA Assistant Instructor
Podrobnosti podle oprávnění

IDEA Master Instructor

Jako IDEA Master Instructor můžeš školit adepty až do úrovně Assistant Instructor a speciální brevety, pro něž máš pověření. Dále jsi oprávněn se jako Staff Member podílet na instruktorských kurzech a přechodech (crossover).

Jako všichni instruktoři musíš i ty jako Master Instructor zorganizovat minimálně jeden kurz za rok.

IDEA Assistant Instructor Trainer

Během kurzu Assistant Instructor Trainer budeš seznámen s kvalifikací instruktora a z veškerými kurzy IDEA, výukovým materiálem IDEA, standardy a kvalifikačními směrnicemi.

Jako Assistant Instructor Trainer jsi oprávněn samostatně organizovat kurzy crossover, kurzy pro osvěžení znalostí a kurzy dalšího vzdělávání pro instruktory.

IDEA Instructor Trainer

Instructor Trainer je srdcem IDEA. Je důležité, aby se každý obchod pro potápěče, každá potápěčská základna a každá potápěčská škola skládaly z dobrých a kvalifikovaných učitelů potápění. Jako Instructor Trainer máš za úkol školit profesionální učitele potápění.

Po ukončení vzdělávání čekatele na funkci instruktora potápění delegují hlavní sídla reprezentanta (Course Director), který ti jako Instructor Trainer pomůže při tvém hodnocení. Course Director při této příležitosti definuje na semináři požadavky a způsoby jednání IDEA a přivítá nové instruktory potápění.

IDEA Speciality Instructor

Vyučuj také při dalších specializovaných kurzech. 

O oprávnění vyučovat při dalších specializovaných kurzech si musíš zažádat u IDEA Německo s kvalifikací pro příslušný specializovaný kurs.

IDEA Course Director

Funkci IDEA Course Director propůjčuje prezident IDEA Evropa.

To znamená, že Course Director není kvalifikační stupeň nebo majitel určitého brevetu, ale ocenění zkušeností, loajality a důvěry, projevené vůči IDEA Evropa.

Course Director přejímá zkoušky kandidátů na instruktora společně s Instructor Trainerem, který vedl instruktorský kurz.