IDEA – International Diving Educators Association
WDA – Worldwide Divers Academy

BEZPIECZNE

NURKOWANIE

Jesteśmy IDEA – WDA!

Jako aktywny i międzynarodowy klub nurkowy, IDEA ma siedzibę w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, a także biura w każdym kraju. Z kolei liczne placówki edukacyjne i szkoleniowe, które oferują i prowadzą szkolenia od początkującego do instruktora, są powiązane z tymi oddziałami.

TO JEST U NAS

Szkolenie

nurkowe

Zostań

nauczycielem nurkowania

Szkolenie

online

Certyfikatem

ISO